APPLICATION OF SIMULATION METHODS FOR DETERMINING THE PARAMETERS OF OUT OF CROSS SECTION EXECUTIVE BODIES OF GEOKHOD

The problem of determining force and kinematic parameters of out of cross section executive bodies of geokhod is considered in. Brief description of the principles of implementation of the model in terms of graphical programming is presented. Some simulation results and their comparison with those obtained previously using analytical dependence of the results is also presented.

Keywords

Geokhod, tunneling, cutting drum, out of cross section grooves, mechanical simulation, SimMechanics, Simulink, MatLab.

Issue number: 2
Year: 2016
ISBN:
UDK: 622.23.054
DOI:
Authors: Aksenov V. V., Khoreshok A. A., Ananiev K. A., Ermakov A. N.

About authors: Aksenov V.V., Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Laboratory, Institute of Coal of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 650065, Kemerovo, Russia, Professor, Yurga Institute of Technology of National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia, e-mail: 55vva42@mail.ru; Khoreshok A.A., Doctor of Technical Sciences, Professor, e-mail: haa.omit@kuzstu.ru, Anan’ev K.A., Senior Lecturer, e-mail: ananiev_k@rambler.ru, Ermakov A.N., Graduate Student, e-mail: cnnb@yandex.ru, Kuzbass State Technical University named after T. Gorbachev, 650000, Kemerovo, Russia.

REFERENCES: 1. Aksenov V. V. Sozdanie novogo vida shchitovykh prokhodcheskikh agregatov mnogotselevogo naznacheniya – geokhodov: Nauchno-tekhnicheskiy otchet YuTI TPU; № gosregistratsii 01201374690 (Designs of new-type multi-purpose shield tunneling machnines—geohods: Scientific/technical report of Yurga Technology Institute of the Tomsk Polytechnic University, State Registration No. 01201374690), Yurga, 2013, 508 p.
2. Aksenov V. V., Val’ter A. V. Nauchnoe obozrenie. 2014. Т. 8, no 3, pp. 945–949.
3. Aksenov V. V., Khoreshok A. A., Anan’ev K. A., Ermakov A. N. Izvestiya vuzov. Gornyy zhurnal. 2014, no 3, pp. 73–76.
4. Antonov Yu. A., Kovalev V. A., Nesterov V. I., Buyalich G. D. Vestnik kuzbasskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2012, no 4(92), pp. 11–13.
5. Khoreshok A. A., Tsekhin A. M., Kuznetsov V. V., Borisov A. Yu., Krestovozdvizhenskiy P. D. Gornoe oborudovanie i elektromekhanika. 2011, no 4, pp. 8–11.
6. Ermakov A. N., Aksenov V. V., Khoreshok A. A., Anan’ev K. A. Vestnik kuzbasskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2014, no 2(102), pp. 5–7.
7. Aksenov V. V., Khoreshok A. A., Anan’ev K. A., Ermakov A. N. Sbornik trudov XVI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Energeticheskaya bezopasnost’ Rossii. Novye podkhody k razvitiyu ugol’noy promyshlennosti» (Russia Energy Security. New Approaches to Development in Coal Industry: The 16th International Conference Proceedings), Kemerovo, 2014, pp. 92–94.
8. Modelirovanie razrusheniya ugley rezhushchimi instrumentami. Institut gornogo dela im. A.A. Skochinskogo (Modeling of coal destruction by cutting tools. Skochinsky Institute of Mining), Moscow, Nauka, 1981, 181 p.
9. Kondrakhin V. P., Khitsenko A. I. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2003, no 11, pp. 168–171.
10. Pushkina N. B. Razrabotka metodov i programmnykh sredstv proektirovaniya ispolnitel’nykh organov vintopovorotnykh prokhodcheskikh agregatov (na primere agregata ELANG) (Development of methods and software tools for engineering effectors of screw-type tunneling machines (e.g. ELANG)), 1991.
11. Solod V. I., Getopanov V. N., Rachek V. M. Proektirovanie i konstruirovanie gornykh mashin i kompleksov. Uchebnik dlya vuzov (Engineering and design of mining machines and mining equipment sets. Textbook for high schools), Moscow, Nedra, 1982, 350 p.
Subscribe for our dispatch