ADVANTAGES OF FORMING ROCK DUMPS WITH LOW HEIGHT OF LEVEL

The issues of forming rock dumps on the basis of minimizing under-dump areas and mechanical transport operations are examined using computer modelling utilities. The main study objects were dumps having round, square and rectangular shape in plan and single-and-multileveled dumps in construction.

Keywords

Rock dump formation, multi-level dumps, transport work, under dump area, equivalent of vertical movement.

Issue number: 2
Year: 2016
ISBN:
UDK: 622.271.45
DOI:
Authors: Arkhipov A. V., Zemtsovskaya E. V.

About authors: Arkhipov A.V., Senior Researcher, e-mail: fred@goi.kolasc.net.ru, Zemtsovskaya E.V., Junior Researcher, e-mail: elenazemtsovskaya@gmail.com, Mining Institute of Kola Scientific Centre of Russian Academy of Sciences, 184209, Apatity, Russia, e-mail: root@goi.kolasc.net.ru.

REFERENCES: 1. Arkhipov A. V., Zemtsovskaya E. V. Ekologicheskaya strategiya razvitiya gornodobyvayushchey otrasli – formirovanie novogo mirovozzreniya v osvoenii prirodnykh resursov: sbornik dokladov Vserossiyskiy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii s uchastiem inostrannykh spetsialistov, 13–15 oktyabrya 2014 g., Apatity (Ecological strategy of mining industry – formation of the new worldview in natural resources development, Proceedings of All-Russian scientific Conference with international speakers invited, 13–15 October, 2014), Saint-Petersburg, Renome, 2014. vol. 1, pp. 171–177.
2. Rybin V. V., Arkhipov A. V., Zemtsovskaya E. V., Potapov D. A. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2014, no 4, pp. 41–44.
3. Mel’nikov N. N., Lukichev S. V., Nagovitsyn O. V. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2013, no 5, pp. 223–234.
4. Galkin V. A. Tsvetnaya metallurgiya, 1979, no 13, pp. 13–15.
Subscribe for our dispatch