THE PROBLEMS OF PROCESSING POOR AND INSISTENT GOLD-BEARING ORES

The technologies of processing poor and insistent gold-bearing ores is introduced. More then 1/3 of all such ore reserves are considered to be insistent. For its processing the following effective technologies are recommended: methods of preliminary separation, heap
leaching,fine and ultrafine comminution, hydrochemical stripping, bacterial oxidation, oxidative roasting and methods of non-cyanide leaching in accordance with the physical and chemical properties and mineral composition of such ores.

Keywords

Gold-bearing ores, poor, insistent ores, methods of physical hydrochemical and thermochemical strippings, bacterial oxidation, heap cyanide and non-cyanide leaching.

Issue number: 2
Year: 2016
ISBN:
UDK: 622.772
DOI:
Authors: Komogortsev B. V., Varenichev A. A.

About authors: Komogortsev B.V., Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Varenichev A.A., Candidate of Technical Sciences, Head of Department of Earth Sciences, All-Russian Institute for Scientific and Technical Information of Russian Academy of Sciences (VINITI), 125190, Moscow, Russia, e-mail: avar@viniti.ru.

REFERENCES: 1. Mikhaylov B. K., Sedel’nikova G.V., Benevol’skiy B.I., Romanchuk A. I. Rudy i metally. 2014, no 1, pp. 5–8.
2. Sedel’nikova G.V., Romanchuk A. I., Kim D. Kh., Savari E. E. Materialy mezhdunarodnogo soveshchaniya Verkhnyaya Pyshma, 19–24 sentyabrya, 2011 (Plaksinskie chteniya 2011) (Plaksin’s Lectures–2011, Verkhnyaya Pyshma), Ekaterinburg, Fort-Dialog – Iset’. 2011, pp. 12–16.
3. Potylitsyn V. A., Tarasov A. V. Tsvetnaya Metallurgiya. 2013, no 1, pp. 7–13.
4. Yashkin I. A., Oveshnikov Yu.M., Avdeev P. B. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2014, no 4, pp. 162–168.
5. Myazin V. P., Shesternev D. M. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2013, no 5, pp. 101–108.
6. Raimzhanov B. R.,Namazbaev N. N., Nazambaev Sh.N. Gornyy informatsionnoanaliticheskiy byulleten’. 2014, no 3, pp. 144–147.
7. Lodeyshchikov V. V. Tekhnologiya izvlecheniya zolota i serebra iz upornykh rud. T. 1, 2 (Technology of gold and silver recovery from rebellious ores, vol. 1, 2), Irkutsk, Irgiredmet, 1999.
8. Baranov V. F. Obogashchenie rud. 2010, no 5, pp. 41–45.
9. Senchenko A. E., Aksenov A. V., Vasil’ev A .A. 8 Kongress obogashcheniya stran SNG. Sbornik Materialov, Moskva, 28 fevralya – 02 marta, 2011, T. 1. (The 8th Congress of Dressers from the CIS Countries, Collection of materials, 28 February – 02 March, 2011, vol. 1), Moscow, MISiS, 2011, pp. 291–296.
10. Zinchenko Z. A., Samikhov Sh.R. Gornyy zhurnal. 2014, no 4, pp. 97–98.
11. Zakharov B. A., Shneerson Ya.M., Chugaev A. V. Zoloto i tekhnologii, no 3, pp. 24–28.
12. Paleev P. L., Gulyashinov A. N. Andronova I. G., Gulyashinov P. A. Zoloto i tekhnologii, 2013, no 2, pp. 36–38.
13. Shketova L. E., Seleznev A. N. Izvestiya vuzov. Prikladnaya khimiya i biotekhnologiya. 2014, no 1, pp. 34–42.
14. Barchenkov V. V. Osnovnye tekhnologicheskie protsessy pererabotki zolotosoderzhashchikh rud (Basic procedures in gold-bearing ore processing), Saint-Petersburg, izd-vo Tsentr «Intermediya», 2013.
15. Radomskaya V. I., Radomskiy S. M. Pavlova L. M. Georesursy. 2013, no 5, pp. 22–27.
Subscribe for our dispatch