USE OF SYNERGISTIC OPPORTUNITIES GEOPHYSICAL METHODS FOR PREDICTING OUTCOMES OF ANTHROPOGENIC IMPACTS

This article describes approaches to the use of the synergistic properties of geophysical methods for evaluation of anthropogenic impacts. Sets out the main aspects of obtaining reliable results using the theory of synergy, in particular, technology research, data analysis, selection of alternatives and synthesis of private forecasts. Shows the technical and economic effectiveness of the recommendations made in the practice of forecasting.Keywords

Synergy, geophysical prognosis, choice of alternatives, synthesis, methodology, accuracy, reliability, integration of methods, technical and economic efficiency.

Issue number: 3
Year: 2016
ISBN:
UDK: 338.46: 504:550.83
DOI:
Authors: Molev M. D., Stradanchenko S. G.

About authors: Molev M.D., Doctor of Technical Sciences, Professor, Stradanchenko S.G., Doctor of Technical Sciences, Professor, Director, Institute for Service Sector and Entrepreneurship (branch) Don State Technical University in Shakhty, 346500, Shakhty, Russia, e-mail: rectorat@sssu.ru.

REFERENCES: 1. Smirnov E. A. Teoriya organizatsii. Uchebnoe posobie (Organization theory. Educational aid), Moscow, INFRA-M, 2004, 248 p.
2. Molev M. D., Molev A. M. Teoriya i praktika upravleniya regionalnoy ekologicheskoy bezopasnostyu: monografiya (Theory and practice of regional environmental security: monograph), Shakhty, Izdatelstvo YuRGUES, 2006, 86 p.
3. Rossinskaya M. V., Kushnir I. B., Molev M. D., Tregulova N. G. Monitoring i ocenka ekologo-socio-ekonomicheskogo razvitiya territorii: monografiya (Monitoring and assessment of ecological and socio-economic development of the territory: monograph), Shakhty, Izdatelstvo YuRGUES, 2012, pp. 162–172.
4. Rozenberg G. S., Shilenkov V. K., Brusilovskiy P. M. Jekologicheskoe prognozirovanie (Ecological forecastin), Tolyatti, Izdatelstvo Instituta ekologii Volzhskogo basseyna RAN, 1994, 285 p.
5. Molev M. D., Merkulov A. V., Merkulova V. A. Nauchnyy vestnik MGGU. 2013, no 1, pp. 91–95.
6. Molev M. D. Geofizicheskoe prognozirovanie gorno-geologicheskih usloviy podzemnoy razrabotki ugolnyih plastov: monografiya (Geophysical forecasting mining and geological conditions of underground mining of coal seams: a monograph), Novocherkassk: Izdatelstvo YuRGTU, 2000, 138 p.
7. Lerer D. Kak my prinimaem reshenie (How we decide), Moscow, Astrel, 2010, 352 p.
8. Molev M. D., Merkulova V. A., Merkulova M. A., Merkulov A. V. Tekhnosfernaya bezopasnost’, nadezhnost’, kachestvo, energosberezhenie: Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Technosphere safety, reliability, quality, energy savings: proceedings of the International scientific-practical conference), Rostov-on-Don, RGSU, 2011, pp. 77–81.
Mining World Russia
Subscribe for our dispatch