ANALYSIS DRILLING MACHINES HYDROPULS MECHANISM EFFICIENCY

Physical model of the drilling machine hidropuls mechanisms with one and two oscillatory circuits. Obtain the differential equations describing mechanical and hydraulic processes in the mechanism for the whole cycle of his works. Comparison hydropulse mechanism models of drilling machines is given. The analytical solution allows the conclusion about the effectiveness of such mechanisms.

Keywords

Hydropulse mechanism, peenless mechanism, forced oscillations, natural frequency, resonance.

Issue number: 7
Year: 2016
ISBN:
UDK: 622.233.63
DOI:
Authors: Pashkov E. N., Ziyakaev G. R. , Tsygankova M. V., Ponomarev A. V.

About authors: Pashkov E. N., Candidate of Technical Sciences, e-mail: epashkov@tpu.ru, Ziyakaev G. R., Candidate of Technical Sciences, Tsygankova M. V., Graduate Student, Ponomarev A. V., Student, National Research Tomsk Polytechnic University, 634050, Tomsk, Russia.

REFERENCES: 1. Butenin N. V., Lunts Ya. L., Merkin D. R. Kurs teoreticheskoy mekhaniki: Uchebnik. T. II.: Dinamika. 2-e izd. (Course on engineering mechanics: Textbook, vol. II.: Dynamics. 2nd edition), Moscow, Nauka, Glavnaya redaktsiya fiz.-mat. literatury, 1979, 544 p.
2. Lipin A. A., Tanayno A. S., Timonin V. V. Sovremennye pogruzhnye mashiny dlya bureniya skvazhi. Gornaya tekhnika: Katalog-spravochnik (Modern downhole drilling machines. Mining machinery: Reference catalogue), Saint-Petersburg, OOO «Slavutich», 2006, pp. 116–123.
3. Sidorenko A. K., Savel’ev M. S., Zhukovskiy Yu. E. Gornaya elektromekhanika i avtomatika. 1965, issue 3, pp. 34–38.
4. Pashkov E. N., Ziyakaev G. R., Yurovskiy P. G., Ponomarev A. V. Patent RU 79924. MPK7 E21V 6/02, B25D 16/00, 10.10.2013.
5. Shadrina A. V., Kazantsev A. A., Saruev A. L., Saruev L. A. Patent RU 71369. MPK7 E21V 6/02, B25D 16/00. 10.03.2008.
6. Shadrina A. V., Saruev L. A., Saruev A. L. Dinamicheskie protsessy v kolonne trub pri vrashchatel’no-udarnom burenii skvazhin malogo diametra iz podzemnykh gornykh vyrabotok (Dynamic processes in a pipe string in small-diameter rotary–percussion drilling in underground excavations), Tomsk, Izd-vo TPU, 2009, 175 p.
7. Pashkov E. N., Saruev L. A., Ziyakaev G. R. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2011, no 5 С. 26–31.
8. Pashkov E. N., Ziyakaev G. R., Kuznetsov I. V. Privolzhskiy nauchnyy vestnik. 2013, no 4 (20), pp. 32–36.
9. Pashkov E. N., Ziyakaev G. R., Yurovskiy P. G. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. Special issue. 2013, pp. 95–99.
Mining World Russia
Subscribe for our dispatch