DEVELOPMENT MODEL OF DISTRIBUTION OF ELECTROMAGNETIC FIELD IN THE ENVIRONMENTAL CONTROL

The paper analyzes and substantiated propagation models taking into account the effect of the Earth’s surface to monitor the levels of electromagnetic fields. Studies of the proposed method showed no contradictions theoretical position and results of computational experiment. The analysis confirmed sufficient accuracy of its use, which can serve as a basis for the practical application of the proposed approach in confirming the requirements for environmental safety.

Keywords

Modeling, electromagnetic field, environmental safety, interference maximum and minimum.

Issue number: 7
Year: 2016
ISBN:
UDK: 681.533.3: 519.8
DOI:
Authors: Popov N. A., Chorakaev O. E., Trushnikov V. E.

About authors: Popov N. A., Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, e-mail: iatu-kafedracc@yandex.ru, Chorakaev O. E., Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, e-mail: olegchorakaev@yandex.ru, Trushnikov V. E., Doctor of Technical Sciences, Professor, e-mail: tvye@yandex.ru, National Mineral Resource University «University of Mines», 199106, Saint-Petersburg, Russia, Ulyanovsk State Technical University, 432027, Ulyanovsk, Russia.

REFERENCES: 1. SanPiN 2.1.8/2.2.4.1190-03 Gigienicheskie trebovaniya k razmeshcheniyu i ekspluatatsii sredstv sukhoputnoy podvizhnoy radiosvyazi. 01.06.2003 (Sanitary rules and regulations 2.1.8/2.2.4.1190-03 Sanitary requirements for arrangement and operation of land mobile radiocommunication facilities. 01.06.2003).
2. SanPiN 2.1.8/2.2.4.2302-07 Izmenenie № 1 k sanitarno-epidemiologicheskim pravilam i normativam «Gigienicheskie trebovaniya k razmeshcheniyu i ekspluatatsii peredayushchikh radiotekhnicheskikh ob”ektov. SanPiN 2.1.8/2.2.4.1383-03» (prilozhenie). 20.02.2008 (Sanitary rules and regulations 2.1.8/2.2.4.2302-07 Sanitary and Epidemiological Code Amendment No. 1: Sanitary requirements for arrangement and operation of transmitting radio-technical facilities. Sanitary rules and regulations 2.1.8/2.2.4.1383-03» (application). 20.02.2008).
3. Popov N. A., Danilov G. I., Chorakaev O. E. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra rossiyskoy akademii nauk (Proceedings of the Samara scientific center, Russian Academy of Sciences), Samara, Samarskiy nauchnyy tsentr RAN, 2011, pp. 564–573.
4. Naryshkin U. M., Serkov V. P. Volnovaya sluzhba i antennye ustroystva. Chast’ 1. Teoriya elektromagnitnogo polya i rasprostraneniya radiovoln (Wave service and antenna assemblies. Part 1. Theory of electromagnetic field and radio wave propagation), Moscow, Voenizdat, 1982, 288 p.
5. Metodicheskie ukazaniya MUK 4.3.1677-03. Opredelenie urovney elektromagnitnogo polya, sozdavaemogo izluchayushchimi tekhnicheskimi sredstvami televideniya, ChM radioveshchaniya i bazovykh stantsiy sukhoputnoy podvizhnoy svyazi (Instructional guidance MUK 4.3.167703: Determination of levels of electromagnetic field generated by radiating technical facilities of picture transmission, FM radio and land mobile communication base stations), Moscow, Minzdrav Rossii, 2003.
Mining World Russia
Subscribe for our dispatch