ANALYSIS OF PROTECTIVE PILLAR GEOMECHANICAL CONDITION ON A.D. RUBAN MINE

Article contains results of numerical experiments by the finite element method for a condition of coal protective pillar during clean mining coal on A.D. Ruban mine. Мining and geological conditions, that these mine has, are typical for coal deposits of Kuznetsk Basin in Leninsk-Kuzneckij and Belovo region. Strength analysis coal protective pillar was made. The areas of coal protective pillar, that supporting capacity lose and was destroyed, has been identified. Vertical displacements distribution on roof of protective pillar is present. The conclusion was made about the technological appropriateness of mining of coal protective pillar.

Keywords

Stress state, rock strength, the finite element method, coal protective pillar.

Issue number: 7
Year: 2016
ISBN:
UDK: 622.831
DOI:
Authors: Ermakova I. A., Pirieva N. N.

About authors: Ermakova I. A., Doctor of Technical Sciences, Professor, Kuzbass State Technical University named after T. Gorbachev, 650000, Kemerovo, Russia, e-mail: inna-e@inbox.ru, Pirieva N. N., Chief Specialist, e-mail: PirievaNN@suek.ru, SUEK-Kuzbass JSC, 652507, Leninsk-Kuznetskiy, Russia.

REFERENCES: 1. Petukhov I. M., Lin’kov A. M., Fel’dman I. A. Zashchitnye plasty (Защитные пласты), Leniuingrad, Nedra, 1972, 424 p.
2. Instruktsiya po bezopasnomu vedeniyu gornykh rabot na shakhtakh, razrabatyvayushchikh ugol’nye plasty, sklonnye k gornym udaram RD 05-328-99 (Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих угольные пласты, склонные к горным ударам РД 05-328-99).
3. Fadeev A. B. Metod konechnykh elementov v geomekhanike (Метод конечных элементов в геомеханике), Moscow, Nedra, 1987, 221 p.
4. Kurlenya M. V., Seryakov V. M., Eremenko A. A. Tekhnogennye geomekhanicheskie polya napryazheniy (Техногенные геомеханические поля напряжений), Novosibirsk, Nauka, 2005, 264 p.
5. Fryanov V. N., Pavlova L. D. Sostoyanie i napravleniya razvitiya bezopasnoy tekhnologii podzemnoy ugledobychi (Состояние и направления развития безопасной технологии подземной угледобычи), Novosibirsk, Izd-vo SO RAN, 2009, 238 p.
6. Karasev V. A., Gogolin V. A. Izvestiya Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta. Nauki o Zemle. 2011, no 1, pp. 291–293.
7. Gogolin V. A. Bezopasnost’ zhiznedeyatel’nosti predpriyatiy v promyshlenno razvitykh regionakh. Materialy Kh Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Pod red. O. V. Taylakova (Безопасность жизнедеятельности предприятий в промышленно развитых регионах. Материалы Х Международной научно-практической конференции. Taylakov O. V. (Ed.)), Kemerovo, KuzGTU, 2015, available at: http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/BGD/2015/bgd2015/pages/Articles/1/11.pdf
Mining World Russia
Subscribe for our dispatch