LOAD-HAUL-DUMPER PD-1D – RUSSIAN INNOVATION IN MINING

Specification of prototype load–haul–dumper PD-1D is reported in the comparison with the foreign analogs in use in uranium mines of Priargunsky Mining and Chemical Works. The substantiation is given for the use of narrow-web mining machinery in top-downward cutting with cemented backfilling.
A picture of the domestic-manufacture mining machine prototype PD-1D is given.
Based on the outcome of the commercial mine tests, the conclusions are drawn on the expediency of manufacturing of narrow-web domestic mining machine PD-1D.

Keywords

Load–haul–dumper, technology, index, analog, tests, cost.

Issue number: 11
Year: 2016
ISBN:
UDK: 622.233. 001.6
DOI:
Authors: Alekseev O. N.

About authors: Alekseev O.N., Director, Repair-mechanical plant, e-mail: AlekseevON@ppgho.ru, 674673, Krasnokamensk, Russia.

REFERENCES: 1. Kolesaev V. B. Uran Krasnokamenska. Istoriya PPGKhO v vospominaniyakh sovremennikov. 1968–2008 gg. (Krasnokamensk uranium. History of Priargunsky Mining and Chemical Works in recollections of coevals. 1968–2008), Chita, Ekspress-izdatel’stvo, 2008, 400 p.
2. Ivanov V. G., Kultyshev V. I. Optimizatsiya razrabotki slozhnostrukturnykh uranovykh mestorozhdeniy (Optimization of complex-structure uranium deposit mining), Moscow, Izd-vo «Gornaya kniga», 2007, 265 p.
3. Kultyshev V. I., Reshetnikov A. A. KSUKP GDP. Sistema razrabotki gorizontal’nye sloi s tverdeyushchey zakladkoy. STP 0106-120-2000 (Complex system of the product quality control in mining. Top-downward horizontal cutting with cemented backfill. STP 01061202000), Krasnokamensk, AOOT «PPGKhO», 2001, 45 p.
4. Alekseev O. N. Povyshenie effektivnosti i bezopasnosti podzemnoy geotekhnologii uranovykh mestorozhdeniy na baze razrabotki nauchno-obosnovannykh trebovaniy na sozdanie uzkozakhvatnoy pogruzochno-dostavochnoy mashiny (na primere OAO «PPGKhO» (Enhancement of the efficiency and safety of underground uranium geotechnology on the ground of the developed science-based standards for manufacture of narrow-web load–haul–dumper (in terms of Priargunsky Mining and Chemical Works)), Candidate’s thesis, Chita, 2011, 161 p.
5. Tekhnicheskoe opisanie i instruktsiya po ekspluatatsii PD1D-00.00.0000 TO i IE (Technical specification and operating manual of PD-1D-00.00.0000), Krasnokamensk, PAO «PPGKhO», 2016, 37 p.
6. Instruktsiya po ekspluatatsii i tekhnicheskomu obsluzhivaniyu Aramine (Operating and maintenance manual of Aramine), 2016, 53 p.
Mining World Russia
Subscribe for our dispatch