FEATURES OF THE DEVELOPMENT BOVANENKOVSKOE OIL AND GAS FIELD ON YAMAL. PROTECTION OF ENVIRONMENT

The features of the development of the Bovanenkovo oil and gas field on the Yamal in the conditions of permafrost. The problems: the gas transport system on the Yamal, the gas pipeline system Bovanenkovo – Baidarata Bay; construction and operation of wells; Earth remote sensing during geocryological monitoring; drilling of wells in permafrost rocks; construction of the production strings.


Keywords

Permafrost rocks, well structure, main gas pipeline, thermal effect, gas hydrate, insulated lift pipe.

Issue number: 11
Year: 2016
ISBN:
UDK: 622.276.5+ 622.297.5
DOI:
Authors: Malyukov V. P., Khadziev M. K.

About authors: Malyukov V.P., Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, e-mail: v.malyukov@mail.ru, Khadziev M.K., Magister, e-mail: haz_mahammad@mail.ru, Peoples’ Friendship University of Russia, 113093, Moscow, Russia.

REFERENCES: 1. Vorob’ev A. E., Zaruma Martin Torrec. Ekspozitsiya. Neft’. Gaz. 2014, no 1 (33), pp. 38–40.
2. Vorob’ev A. E., Malyukov V. P., Khotchenkov E. V. Aktual’nye problemy ekologii i prirodopol’zovaniya. Sbornik nauchnykh trudov. Vyp. 4, Ch. 1 (Topical challenges in ecology and nature management. Collection of scientific papers, issue 4, part 1), Moscow, Izd-vo RUDN, 2004, pp. 225–228.
3. Vorob’ev A. E., Chekushina E. V. Materialy II Mezhdunarodnogo simpoziuma «Geotekhnologiya: skvazhinnye sposoby osvoeniya mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh» (Geotechnology: Downhole Methods of Mineral Mining: II International Symposium Proceedings), Moscow, Izd-vo RUDN, 2005, pp. 19–21.
4. Vorob’ev A. E., Malyukov V. P., Khachaeva O. A. Materialy VI Mezhdunarodnoy konferentsii «Resursovosproizvodyashchie, malootkhodnye i prirodookhrannye tekhnologii osvoeniya nedr» (Resource-Reproducing, Low-Waste and Nature-Oriented Mineral Mining Technologies: VI International Conference Proceedings), Moscow, Izd-vo RUDN, 2007, pp. 176–179.
5. Vorob’ev A. E., Malyukov V. P., Kel’bedina T. V. Materialy VII Mezhdunarodnoy konferentsii «Resursovosproizvodyashchie, malootkhodnye i prirodookhrannye tekhnologii osvoeniya nedr», Moskva-Erevan, 2008 (Resource-Reproducing, Low-Waste and Nature-Oriented Mineral Mining Technologies: VII International Conference Proceedings, Moscow-Yerevan, 2008), Moscow, Izd-vo RUDN, 2008, pp. 96–98.
6. Vorob’ev A. E., Malyukov V. P., Konotopchenko T. S. Materialy VII Mezhdunarodnoy konferentsii «Resursovosproizvodyashchie, malootkhodnye i prirodookhrannye tekhnologii osvoeniya nedr», Moskva-Erevan, 2008 (Resource-Reproducing, Low-Waste and Nature-Oriented Mineral Mining Technologies: VII International Conference Proceedings, Moscow-Yerevan, 2008), Moscow, Izd-vo RUDN, 2008, pp. 99–100.
7. Vorob’ev A. E., Dzhimieva R. B. Obosnovanie innovatsionnykh tekhnologiy shakhtnoy razrabotki mestorozhdeniy slantsa i vysokovyazkoy nefti (Justification innovation mine mining oil shale and heavy vicosity oil), Vladikavkaz, SKGTU, 2008, 114 p.
Mining World Russia
Subscribe for our dispatch