ANALYSIS AND FORECASTING MODE SETTINGS OF СОAL FACE SYSTEM BUILD ON COMPLEX AGENT-BASED MODELING

The article analysis and forecasting of regime parameters of sewage treatment complex based on agent-based modeling shows possible approaches to solving the problem of forecasting by using various methods of simulation. The applicability of different modeling approaches to situations of various kinds (normal operation and alarm). Examples of simulation mode of sewage treatment complex, depending on changes in the number of influencing factors, and their interaction on the dependent parameter estimation under varying geological conditions.

Keywords

System analysis, forecasting, simulation, software tools, agent-based modeling, powered roof supports, mining combine.

Issue number: 2
Year: 2017
ISBN:
UDK: 622.268.13: 622.281.5
DOI:
Authors: Zhuravlev E. I., Fedotov G. S., Kubrin S. S.

About authors: Zhuravlev E.I., Graduate Student, e-mail: engene@mail.ru, Institute of Problems of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources of Russian Academy of Sciences, 111020, Moscow, Russia, Fedotov G.S., Graduate Student, e-mail: Grishata1@mail.ru, National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia, Kubrin S.S., Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Laboratory, e-mail: s_kubrin@mail.ru, Institute of Problems of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources of Russian Academy of Sciences, 111020, Moscow, Russia.

REFERENCES:
1. Timchenko T. N. Sistemnyy analiz v upravlenii: Uchebnoe posobie (System analysis in management: Educational aid), Moscow, ID RIOR, 2013, 161 p.
2. Prognozirovanie i planirovanie v usloviyakh rynka: Uchebnoe posobie dlya vuzov. Pod red. T. G. Morozovoy, A. V. Pikul’kina. 2-e izd. (Forecasting and planning in the market environment: Higher educational aid. Morozova T. G., Pikul’kin A. V. (Eds.), 2nd edition), Moscow, YuNITI-DANA, 2003, 279 p.
3. Imitatsionnoe modelirovanie: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata (Simulation modeling: tutorial and workshop for undergraduate academic), Moscow, Izd-vo Yurayt, 2014, 389 p.
4. Pavlovskiy Yu. N., Belotelov N. V., Brodskiy Yu. I. Imitatsionnoe modelirovanie: uchebnoe posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy (Simulation modeling: Higher educational aid), Moscow, Izdatel’skiy tsentr «Akademiya», 2008, 236 p.
5. Zykov V. S. Vnezapnye vybrosy uglya i gaza i drugie gazodinamicheskie yavleniya v shakhtakh (Coal and gas outbursts and other gas-dynamic events in mines), Kemerovo, Institut uglya i uglekhimii SO RAN, 2010, 333 p.
6. Shkuratnik V. L., Nikolenko P. V. Metody opredeleniya napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya massiva gornykh porod, Nauchno-obrazovatel’nyy kurs (Methods for determination of stress state of rocks, Scientific-educational course), Moscow, MGGU, 2012.
7. Gorodnichenko V. I., Dmitriev A. P. Osnovy gornogo dela, Uchebnoe posobie (Fundamentals of mining, Educational aid), Moscow, izd-vo «Gornaya kniga», 2008, 484 p.
8. Zhurkin I. G., Shaytura S. V. Geoinformatsionnye sistemy (Geoinformation systems), Moscow, Kudits-press, 2009, 272 p.
Subscribe for our dispatch