STUDY OF HEAT TRANSFER RATE BETWEEN SOIL ARRAY AND DOUBLE-TRACK TUNNEL OF SHALLOW SUBWAY

The paper considers that the influence of depth and thermal properties on soil heat flux from double-track subway tunnel in the surrounding soil array under different climatic conditions. The size of the delay fluctuation between peak values of heat flux and temperature of atmospheric air. It shown that this delay affects the calculated values of the heat balance and the calculated air.

Keywords

Heat flow, double-track tunnel, underground, soil mass, heat balance, tunnel ventilation, thermo-physical properties of the soil.

Issue number: 2
Year: 2017
ISBN:
UDK: 622.4: 625.42
DOI:
Authors: Lugin I. V., Alferova E. L.

About authors: Lugin I.V., Senior Researcher, e-mail: ivlugin@misd.nsc.ru, Alferova E.L., Junior Researcher, e-mail: alferova@mosk.ru, Chinakal Institute of Mining of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 630091, Novosibirsk, Russia.

REFERENCES:
1. Metropoliteny. SP 120.13330.2012. Aktualizirovannaya redaktsiya SNiP 32-02-2003. Vved. 01.01.2013 (Subways. SP 120.13330.2012. Revised edition of SNiP 32-02-2003. Introduction 01.01.2013), Moscow, 2012, 267 p.
2. Krasyuk A. M., Lugin I. V. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2008, no S3, pp. 124–129.
3. Krasyuk A. M., Lugin I. V., P’yankova A. Yu. Fiziko-tekhnicheskiye problemy razrabotki poleznykh iskopayemykh. 2015, no 1, pp. 122–128.
4. Tsodikov V. Ya. Ventilyatsiya i teplosnabzhenie metropolitenov (The heat supply and ventilation of subways), Moscow, Nedra, 1975, 237 p.
5. Karnaukhov N. N., Kushnir S. Ya., Gorelov A. S., Dolgikh G. M. Mekhanika merzlykh gruntov i printsipy stroitel’stva neftegazovykh ob”ektov v usloviyakh Severa (Mechanics of frozen soils and the principles of construction of oil and gas facilities in the North), Moscow, Tsentrlitneftegaz, 2008, 432 p.
6. Yakovlev R. N. Universal’nyy fundament. Tekhnologiya TISE (Universal Foundation. Technology TISE), Moscow, OOO «Adelant», 2010, 59 p.
7. Kulikov Yu. G., Dubnov Yu. D. Metodicheskie ukazaniya po ispytaniyu vechnomerzlykh glinistykh gruntov v polevykh usloviyakh: metodicheskie ukazaniya (Methodological guidelines for the testing of permafrost clay Grun experts in the field. Instructional guidelines), Moscow, Glavtransproekt, 1969, 58 p.
8. Trofimov V. T., Korolev V. A., Voznesenskiy E. A. Gruntovedenie. 6-e izd. (Soil science, 6th edition), Moscow, Izd-vo MGU, 2005, 1024 p.
9. Mazurov G. P. Fiziko-mekhanicheskie svoystva merzlykh gruntov (Physical and mechanical properties of frozen soils), Leningrad–Moscow, Stroyizdat, 1964, 45 p.
10. Stroitel’naya klimatologiya. SP 131.13330.2012. Aktualizirovannaya redaktsiya SNiP 23-01-99*. Vved. 01.01.2013 (Construction climatology. SP 131.13330.2012. Revised edition of SNiP 23–01-99*. Introduction 01.01.2013), Moscow, 2012.
11. Otoplenie, ventilyatsiya i konditsionirovanie vozdukha. SNiP 2.04.05-91*. Vved. 01.01.1992 (SNiP 2.04.05-91*. Heating, ventilation and air conditioning. Introduction 01.01.1992), Moscow, 1999, 72 p.
12. Map of heights. Russian VHF portal, 2003–2015, available at: http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot (accessed: 19.11.2015).
Subscribe for our dispatch