ANALYTICAL SUPPORT THE INTEGRATED USE OF ORGANIC AND MINERAL COMPONENTS OF SOLID FUELS

AAS and ICP-MS studied trace element composition of raw coal Pavlovsky lignite deposit. The results are used to evaluate the potential for metalliferous mestorozhdeniiyai and prospects of integrated development. Typomorphic established association of trace elements and geochemical criteria specified search metalliferous areas where economically feasible extraction climb.

Keywords

Brown coal, microelements, complex development of deposits.

Issue number: 2
Year: 2017
ISBN:
UDK: 553.96
DOI:
Authors: Podgaetskiy A. V.

About authors: Podgaetskiy A.V., Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, e-mail: podgan@mail.ru, Institute of Problems of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources of Russian Academy of Sciences, 111020, Moscow, Russia.

REFERENCES:
1. Seredin V. V. Geologiya rudnykh mestorozhdeniy. 2007. T. 49, no 1, pp. 3–36.
2. Seredin V. V. Geologiya rudnykh mestorozhdeniy. 2004. T. 46, no 1, pp. 43–73.
3. Seredin V. V. Ugol’naya baza Rossii. T. VI. Osnovnye zakonomernosti ugleobrazovaniya i razmeshcheniya uglenosnosti na territorii Rossii (Coal resources of Russia. Vol. VI. Basic regularities of carbon formation and distribution of carbonic deposits in the territory of Russia), Moscow, ООО «Геоинформмарк», 2004, 453 p.
4. Sorokin A. P., Chanturiya V. A., Rozhdestvina V. I., Kuz’minykh V. M. Zakonomernosti vyyavleniya perspektivnykh uchastkov blagorodnogo i redkometall’nogo orudeneniya burougol’nykh basseynov Dal’nego Vostoka: Mater. Mezhdunar. soveshch. «Plaksinskie chteniya 2013» (Mechanisms of detection of promising rare metal areas in lignite fields of Russia’s Far East: Plaksin’s Lectures-2013 International Conference Proceedings), Tomsk, Izd-vo TPU, 2013, pp. 58.
5. Vyalov V. I., Kuzevanova E. V., Nelyubov P. A. Zmievskiy Yu. P., Klyucharev D. S. Razvedka i okhrana nedr. 2010, no 12, pp. 53–57.
6. Vyalov V. I., Larichev A. I., Kuzevanova E. V., Bogomolov A. Kh., Gamov M. I. Regional’naya geologiya i metallogeniya. 2012, no 51, pp. 96–105.
7. Shpirt M. Ya., Rashevskiy V. V. Mikroelementy goryuchikh iskopaemykh (Microelements of fossil fuels), Moscow, Kuchkovo pole, 2010, 384 p.
8. Ugol’naya baza Rossii. T. V. Kniga 1. Ugol’nye basseyny i mestorozhdeniya Dal’nego Vostoka (Coal resources of Russia. Т. V. Book 1. Coal fields in Russia’s Far East), Moscow, OOO «Geoinformmark», 1997, pp. 175–194.
9. Teylor S. R. Mak-Lennan S. M. Kontinental’naya kora: ee sostav i evolyutsiya: Per. s angl. (Continental crust: Composition and evolution: English–Russian translation), Moscow, Mir, 1988, 384 p.
10. Yudovich Ya. E., Ketris M. P. Ekologicheskaya geokhimiya ugley (Ecological geochemistry of coals), Syktyvkar, Geoprint, 2008, 60 p.
11. Yudovich Ya. E., Ketris M. P., Kozyreva I. V. Vestnik instituta geologii Komi NTs UrO RAN. 2005, no 10, pp. 13–16.
12. Rashevskiy V. V., Artem’ev V. B., Silyutin S. A. Kachestvo ugley OAO «SUEK» (Quality of coal production by SUEK), Moscow, Kuchkovo pole, 2011, 576 p.
Subscribe for our dispatch