QUASI-RESONANCE DETECTOR OF OVERSIZES

Effectiveness of the open method of mining of mineral deposits increases with the volume reduction of oversized lumps of rock mass on developed horizons. When conducting drilling and blasting operations are often formed of non-conforming large pieces of rock mass (lumps) in excess of the input parameters of crushing and screening, transportation and loading systems. It is proved that the drilling and blasting destruction of oversized rocks is the most effective, however, the application of this method is constrained by the application of diverse techniques and high risk. In this regard, the development and improvement of applied technical means for the destruction of oversized OGRE is in demand for scientific and technical task that meets the needs of the mining industry.

Keywords

Blasting chamber, outsizes, second crushing, special technique.

Issue number: 5
Year: 2017
ISBN:
UDK: 622.235.5
DOI:
Authors: Makarov V. N., Tarasov P. I., Tarasov S. P.

About authors: Makarov V.N., Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Innovation and Development, Ural State Mining University, 620144, Ekaterinburg, Russia, Tarasov P.I., Candidate of Technical Sciences, Leading Specialist, Transport Laboratory, Institute of Mining of Ural Branch of Russian Academy of Sciences, 620075, Ekaterinburg, Russia, Tarasov S.P., Graduate Student, e-mail: tarasov-sergey@yandex.ru, Ural State Mining University, 620144, Ekaterinburg, Russia.

REFERENCES:
1. Yakovlev V. L., Tarasov P. I., Zhuravlev A. G. Novye spetsializirovannye vidy transporta dlya gornykh rabot (New task-specific modes of transport for mining), Ekaterinburg, UrO RAN, 2011, 375 p.
2. Kantovich L. I., Pervov K. M. Gornoe oborudovanie i elektromekhanika. 2007, no 1, 410 p.
3. Lobanov D. P., Gorovits V. B., Fonbershteyn E. G. Mashiny udarnogo deystviya dlya razrusheniya gornykh porod (Impact machines for rock destruction), Moscow, Nedra, 1983, 152 p.
4. Lomonosov G. G. Gornyy zhurnal. 1968, no 12, pp. 40–41.
5. Ganapol’skiy M. I. Spetsial’nye vzryvnye raboty (Special blasting operations), Moscow, Izd-vo MGGU, 2004, 563 p.
6. Kutuzov M. B. Metody vedeniya vzryvnykh rabot. Ch. 2. Vzryvnye raboty v gornom dele i promyshlennosti (Methods of blasting. Part 2. Blasting in mining and in the other industries), Moscow, Izd-vo MGGU, 2008, 510 p.
7. Nabiulin R. Sh. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2005, no 6, pp. 251–252.
8. Menzhulin M. G., Trofimov A. B., Zakharyan M. V. Vzryvnoe delo. 2009, no 102/59, pp. 129–137.
9. Tregubov N. M. Vtorichnoe droblenie gornykh porod pri tsiklichno potochnoy tekhnologii dobychi (Secondary fragmentation of rocks with cyclic-and-continuous mining technology), Moscow, 1976, 457 p.
10. Ganapol’skiy M. I., Baron V. L., Belin V. V. Metody vzryvnykh rabot (Methods of blasting), Moscow, Izd-vo MGGU, 2007, 563 p.
11. Timukhin S. A., Tarasov P. I., Tarasov S. P. Patent RU 101540, MPK F42D 5/00, 20.01.2011.
12. Timukhin S. A., Tarasov P. I., Tarasov S. P. Patent RU 107343, MPK F42D 3/04, 10.08.2011.

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.