PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PEAT PRODUCTION IN RUSSIAN FEDERATION

We analyzed historical development of peat industry in Russia. The study gives statistical and analytical data on volumes of peat extraction for the purposes of power engineering and agriculture. We estimated the reasons of drop in peat production volumes with the respect to economic processes taking place in the Russian Federation.The work forecasts courses of development in extraction and processing of peat with its distribution in priority spheres of manufacturing and agriculture. We grounded the trends of sustainable development of peat industry in Russia for the future decade.

Keywords

Peat, peat industry, extraction volume, power engineering, agriculture, soil fertility, waste management, recycling.

Issue number: 5
Year: 2017
ISBN:
UDK: 622.331: 001.12.18
DOI:
Authors: Panov V. V., Misnikov O. S., Kuporova A. V.

About authors: Panov V.V., Doctor of Geographical Sciences, Head of Chair, e-mail: vvpanov61@gmail.com, Misnikov O.S., Doctor of Technical Sciences, Head of Chair, e-mail: oleg.misnikov@gmail.com, Kuporova A.V., Graduate Student, e-mail: borale@inbox.ru, Tver State Technical University, 170026, Tver, Russia.

REFERENCES:
1. 40 let torfyanoy promyshlennosti SSSR. Pod red. A. F. Bausina (USSR Peat Industry 40th Anniversary, A. F. Bausin (Ed.)), Moscow-Leningrad, GEI, 1957, 296 p.
2. Zyuzin B. F., Misnikov O. S., Panov V. V., Kopenkina L. V. Gornyy zhurnal. 2013, no 5, pp. 73–76.
3. Volkov B. P. Trudy Moskovskogo torfyanogo instituta, 1957, issue VII.
4. Narodnoe khozyaystvo SSSR v 1960 g. Statisticheskiy ezhegodnik (National economy of the USSR in 1960. Statistical annuals), Moscow, Gosstatizdat TsSU SSSR, 1961, 944 p.
5. Yampol’skiy A. L. Ekonomika kompleksnogo ispol’zovaniya torfyanykh resursov SSSR (Economy of integrated utilization of peat reserves in the USSR), Moscow, Nedra, 1979, 319 p.
6. Narodnoe khozyaystvo SSSR za 70 let: Yubileynyy statisticheskiy ezhegodnik (National economy of the USSR for 70 years: Festive statistical annuals), Moscow, Finansy i statistika, 1987, 766 p.
7. Narodnoe khozyaystvo SSSR v 1990 g.: Statisticheskiy ezhegodnik (National economy of the USSR in 1960. Statistical annuals), Moscow, Finansy i statistika, 1991, 752 p.
8. Sinel’nikov S. Byudzhetnyy krizis v Rossii: 1985–1995 gody (A budget crisis in Russia: 1985–1995), Moscow, Evraziya, 1995, 273 p.
9. Minaeva T. Yu. Torf i biznes. 2011, no 2(20), pp. 31–32.
10. Gurko P. M., Selenov V. G. Torf i biznes. 2008, no 2(12), pp. 30–39.
11. Chekmarev P. A., Petrunina V. A. Torf i biznes. 2011, no 2(20), pp. 21–23.
12. Kara-Murza S. G., Glaz’ev S. Yu., Batchikov S. A. Belaya kniga. Ekonomicheskie reformy v Rossii 1991–2001 (White Book. Economic reforms in Russia in 1991–2001), Moscow, Eksmo, 2003, 368 p.
13. Pavlova G. S. Ekonomist. 2010, no 1, pp. 76–84.
14. Utilizatsiya navoza na zhivotnovodcheskikh fermakh dlya obespecheniya ekologicheskoy bezopasnosti territorii, nazemnykh i podzemnykh vodnykh ob”ektov v Leningradskoy oblasti, http://www.eco.sznii.ru/booklet.pdf.

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.