CHANGE IN KHARANOR LIGNITE SORPTION CAPACITY UNDER EFFECT OF ELECTROMAGNETIC MICROWAVES

The article demonstrates stimulation of alkaline activation of Kharanor lignite by electromagnetic radiation with a view to producing sorbents. The data on quality and adsorption capacity of sorbents produced from lignite with a size of 0–2 mm impregnated with potassium hydroxide and subjected to thermolysis in the mode of thermal shock are present. Three variants of thermal treatment of alkaline–coal mixture before thermolysis are analyzed in detail, and the design of a lab-scale microwave oven for thermal treatment of test materials is presented. It is found that radiation of electromagnetic microwaves with a frequency of 2450 MHz increases lignite adsorption capacity relative to iodine by 4–6%, considerably shortens the period of thermal pre-treatment of alkaline–coal mixture and reduces the time of thermolysis in production of sorbents.

Keywords

Lignite, alkaline activation, carbon sorbents, adsorption activity relative to iodine, electromagnetic microwave radiation.

Issue number: 12
Year: 2018
ISBN:
UDK: 622.74: 622.6 (571.6)
DOI: 10.25018/0236-1493-2018-12-0-13-20
Authors: Vorsina E. V., Mikheev V. A., Moskalenko T. V.

About authors: Vorsina E.V., Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, Senior Researcher, Mikheev V.A., Candidate of Technical Sciences, Head of Laboratory, Moskalenko T.V., Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Chersky Mining Institute of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 677018, Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia), Russia, e-mail: labkiy@mail.ru.

REFERENCES:

1. Kucherenko V. A., Shendrik T. G., Tamarkina Yu.V., Mysyk R. D. Carbon. 2010. Vol. 48. no 15. pp. 45—56.

2. Manina T. S., Fedorova N. I., Semenova S. A., Ismagilov Z. R. Vliyanie usloviy shchelochnoy obrabotki na svoystva adsorbentov na osnove prirodnookislennykh ugley Kuzbassa [Influence of alkaline environment on properties of adsorbents made of naturally oxidized coal of Kuzbass]. Koks i khimiya. 2013, no 5, pp. 25—28.

3. Mukhin V. M., Tarasov A. V., Klushin V. N. Aktivnye ugli Rossii [Active coals of Russia], Moscow, Metallurgiya, 2000, 352 p.

4. Chesnokov N. V., Mikova N. M., Ivanov I. P., Kuznetsov B. N. Poluchenie uglerodnykh sorbentov khimicheskoy modifikatsiey iskopaemykh ugley i rastitel'noy biomassy [Production of carbon sorbents by chemical modification of fossil coal and plant biomass]. Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Khimiya. 2014, vol. 7, no 1, pp. 42—53.

5. Shendrik T. G., Tamarkina Yu. V., Khabarova T. V. Formirovanie poristoy struktury burogo uglya pri termolize s gidroksidom kaliya [Generation of porous structure in lignite under thermolysis with potassium hydroxide]. Химия твердого топлива. 2009, no 5, pp. 51—55.

6. Shchipko M. L., Eremina A. O., Golovina V. V. Adsorbenty iz uglerodsoderzhashchego syr'ya Krasnoyarskogo kraya [Adsorbents made of carbon-bearing raw materials in the Krasnoyarsk Territory]. Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Khimiya. 2008, vol. 1, no 2, pp. 166—180.

7. Tamarkina Yu. V., Tsyba N. N., Kucherenko V. A., Shendrik T. G. Poluchenie poristykh materialov shchelochnoy aktivatsiey iskopaemykh ugley raznoy stepeni metamorfizma [Production of porous materials by alkaline activation of different rank fossil coal]. Voprosy khimii i khimicheskoy tekhnologii. 2013, no 3, pp. 132—137.

8. Vorsina E. V., Moskalenko T. V., Mikheev V. A. Poluchenie uglerodnykh sorbentov khimicheskoy modifikatsiey burogo uglya Kharanorskogo mestorozhdeniya [Production of carbon sorbents by chemical modification of Kharanor deposit lignite], Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2015, no 2—3. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23990 (accessed: 3.10.2018).

9. Vorsina E. V., Moskalenko T. V., Mikheev V. A. Poluchenie sorbentov iz burykh ugley Kharanorskogo mestorozhdeniya [Production of sorbents from lignite of the Kharanor deposit], Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2017. Special edition 24, pp. 146—154. [In Russ].

10. Cheban A. Yu., Sekisov G. V., Khrunina N. P., Sobolev A. A., Ugay S. M. Perspektivy razvitiya Dal'ne-
vostochnogo regiona i ehkologicheskie aspekty vedeniya gornykh rabot [Development prospects for Russian Far East and mining ecology]. Sistemy. Metody. Tekhnologii. 2015, no 3 (27), pp. 156—161. [In Russ].

11. Guiotoku M., Maia C. M.M.F., Rambo C. R., HotzaD. Microwave Heating, 2011, P. 291.

12. Xin-Hui D., Jin-Hui P., Li-Bo Z. et al. Fuel Processing Technology, 2011, Vol. 92, no 3, P. 394.

13. Rakhmankulov D. L., Bikbulatov I. Kh., Shulaev N. S., Shavshukova S. Yu. Mikrovolnovoe izluchenie i intensifikatsiya khimicheskikh protsessov [Microwave radiation and stimulation of chemical processes], Moscow, Khimiya, 2003, 220 p.

14. Danilov O. S., Mikheev V. A., Moskalenko T. E. Mikrovolnovaya obrabotka tverdykh goryuchikh iskopaemykh [Microwave treatment of solid combustible minerals], Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2010, no 3, pp. 203—208. [In Russ].

15. Khaydurova A. A., Konovalov P. N., Konovalov N. P. SVCH-obrabotka burougol'nogo kontsentrata iz burogo uglya Mugunskogo mestorozhdeniya dlya polucheniya gubchatogo zheleza [High-frequency treatment of the Mugun lignite concentrates for the production of sponge iron], tverdogo topliva. 2008, no 2, pp. 67—70. [In Russ].

16. Konovalov N. P., Konovalov P. N., Khaydurova A. A. Mikrovolnovoe izluchenie v tekhnologii sushki uglya [Microwave radiation in coal drying technology], Izvestiya vuzov. Prikladnaya khimiya i biotekhnologiya. 2015, no 1(12), pp. 74—79. [In Russ].

Mining World Russia
Subscribe for our dispatch