CENTER ADJUSTMENT OF CONVEYOR BELTS EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF RATIONAL MODES OF SOD PEAT PRODUCTION

Transverse displacement is the most harmful for conveyor belts. A moving belt suffers considerable wear due to contact with immobile parts of conveyor. As a result, the service life of the belt shortens. The causes of the event are well known and studied, but the difficulty consists in that all causes act simultaneously. It is possible to counteract the transverse displacement of the belts in two ways: by minimization of the transverse displacement causes and by center adjustment of the belt. This article reviews the known designs of centering devices and the errors of their application. The errors appear as operators misunderstand that forces which contribute to the transverse displacement of the belts are variable in value and cannot be eliminated by a static turn of a carrying roller by a certain angle in the horizontal or vertical plane. The recommended countermeasure for the transverse displacement of the conveyor belts is the self-centering laterally rotatable carrying rollers.

Keywords

Сonveyor belt, belt wear, causes, transverse displacement, belt centering, self-centering carrying roller.

Issue number: 2
Year: 2019
ISBN: 622.647.2
UDK:
DOI: 10.25018/0236-1493-2019-02-0-156-162
Authors: Yurchenko V. M.

About authors: Yurchenko V.M., Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, Kuzbass State Technical University named after T. Gorbachev, 650000, Kemerovo, Russia, e-mail: yvm@kuzstu.ru.

REFERENCES:

1. Yurchenko V. M. Prichiny iznosa konveyernykh lent [Causes wear and tear of conveyor belts]. Stroitel'stvo i ekspluatatsiya ugol'nykh shakht i gorodskikh podzemnykh sooruzheniy: materialy VI Rossiysko-kitayskogo simpoziuma, Kemerovo, 28 September 2010, Kemerovo, KuzGTU, 2010, pp. 247—250.

2. Yurchenko V. M. Protivodeystvie poperechnomu skhodu konveyernoy lenty [Counteraction to the transverse descent of the conveyor belt]. Naukoemkie tekhnologii razrabotki i ispol'zovaniya mineral'nykh resursov. 2017, no 3, pp. 227—232. [In Russ].

3. Richard R. (Dik) Stakhura. Prakticheskoe rukovodstvo po kontrolyu nad materialom i pyleobrazovaniem pri rabote s sypuchimi materialami. Martin Engineering GmbH. Foundations3-RU.pdf. Walluf, Deutschland, 2013, 216 с. www.martin-eng.com.

4. Galkin VI. Design features of belt conveyors with spatial track for transporting bulk materials. Mining Industry Journal, 2018, no 1 (137), pp. 8486.

5. D'yachenko V. P., Galkin V. I., Zalenin I. V., Sheshko E. E., Dmitriev V. G. Sovremennaya teoriya lentochnykh konveyerov gornykh predpriyatiy [Modern theory of belt conveyors of mining enterprises], Moscow, Izd-vo «Gornaya kniga», 2011, 545 p.

6. Kropotov Yu. I., Zhukov E. M., Luginin I. A., Poloshkov S. I. Osnovnye prichiny snizheniya sroka ekspluatatsii lentochnykh konveyerov [The main reasons for reducing the life of belt conveyors], Molodoy uchenyy. 2015, no 23, pp. 172—175. [In Russ].

7. Grin'ko P. A. Problemy ustoychivosti konveyernoy lenty otnositel'no prodol'noy osi konveyera [Problems of stability of the conveyor belt relative to the longitudinal axis of the conveyor]. Zakhist metalurgіynikh mashin vіd polomok: zb. naukovikh prats'. PDTU. Marіupol', 2010, issue 12, pp. 15—17.

8. Yurchenko V. M., Neverov N. P., Miroedov S. P. Copyright certificate no 1738738 USSR, МПК5 B 65g 39/071, 15.08.92.

9. Khovste Kennet, Gorden Kh'ell' Arne Patent RU 2182552, MPK7 B65G15/64, 20.05.2002.

10. Zhigula T. I., Ladutina L. P. Povyshenie effektivnosti funktsionirovaniya podzemnykh konveyerov putem nedopushcheniya poperechnogo skhoda lent [Improving the efficiency of underground conveyors by preventing the cross-section of belts], Geotekhnicheskaya mekhanika: Mezhvedomstvennyy sbornik nauchnykh trudov. Dnepropetrovsk: IGTM NANU, 2012, issue 98, pp. 304—309.

11. Kolosov L. B., Kolosov D. L., Ropay V. A. O tsentrirovanii rezinotrosovykh konveyernykh lent [On centering and steel cord conveyor belts], Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2001, no 7, pp. 218—221.

12. Zhulanov A. A. Vliyanie poperechnogo naklona stava na priemnuyu sposobnost' lentochnogo konveyera [Vliyanie poperechnogo naklona stava na priemnuyu sposobnost' lentochnogo konveyera]. Sbornik materialov IX Vserossiyskoy, 62-y nauchno-prakticheskoy konferentsii molodykh uchenykh s mezhdunarodnym uchastiem «Rossiya molodaya». Kemerovo, 18—21 April 2017 г. KuzGTU im. T.F. Gorbacheva, 2017.

13. Tru-Trac® Trackers. https://www.tru-trac.com/trackers/

Subscribe for our dispatch