EVALUATION PROCEDURE OF CONFORMANCE BETWEEN NUMERICAL MODELING AND IN-SITU MEASUREMENT DATA ON GEOMECHANICAL PARAMETERS OF ROCK MASS NEAR INTERSECTIONS IN MINES

The article specifies the relevance of the research into the geomechanical processes that take place in rock mass in the vicinity of intersections in mines with regard to spatial arrangement of production face by solving 3D problem of nonuniform continuum mechanics using the finite element method (FEM). For the adequate FEM calculation of geomechanical parameters, the mathematical modeling is set up based on in-situ experimental data. The in-situ experiment was carried out in a Kuzbass mine during longwalling in areas 1–1 (stage I) and 1–2 (stage II); the experimental site was situated at the intersection of drives. The in-situ experimentation package included: visual inspection and measurements near the intersection; additional exploration based on coring and endoscopic video filming in the influence zone of abutment pressure of longwall 1–2. Based on the experimental results, measurements of displacements in the roof rocks at the intersection, numerical modeling of stress state and calculated displacements based on the current guidelines were compared. The developed procedure for the in-situ experiment using visual and instrumentation control over deformation of roof and sidewalls at intersections of drives during advance of production face toward the experimentation site has been tested in a mine in the South Kuzbass. Using the developed procedure for numerical modeling of spatial distribution of geomechanical parameters in rock mass at intersections of underground excavations, the empirical relations between the roof rock displacements and the distance to the production face are obtained. The deviations between the measured and calculated displacements of rocks correlate with allowable error.

For citation: Basov V. V. Evaluation procedure of conformance between numerical modeling and in-situ measurement data on geomechanical parameters of rock mass near intersections in minesGornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten'. 2019;3:51-62. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2019-03-0-51-62.

Keywords

Displacement of rocks, intersections of drives, observation station, abutment pressure, seam, numerical modeling, coal mine, in-situ experiment.

Issue number: 3
Year: 2019
ISBN: 0236-1493
UDK: [622.831.22:001.891.55]:004942
DOI: 10.25018/0236-1493-2019-03-0-51-62
Authors: Basov V. V.

About authors: V.V. Basov, Graduate Student, e-mail: vadimbasov@yahoo.com, Siberian State Industrial University, 654007, Novokuznetsk, Russia.

REFERENCES:

1. Polevshchikov G. Ya. Deformation-wave processes under production face advance in coal and rocks. Fiziko-tekhnicheskiye problemy razrabotki poleznykh iskopayemykh. 2013, no 5, pp. 50—60. [In Russ].

2. Akhmetkhanov R. S. Probabilistic modeling in system engineering. IntechOpen, London, 2018, 278 p.

3. Seryakov V. M., Rib S. V., Fryanov V. N. Stress state of a coal pillar in fully mechanized longwall mining in dislocation zone. Journal of Mining Science. 2017. No 6. Pp. 1001—1008.

4. Rib S. V. The influence of rock interlayer location on the stress-strain state of the rock massif near the underground mine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2018. Vol. 206. Pp. 1—4 (012011) (accessed: http://library.sibsiu.ru).

5. Basov V. V., Rib S. V., Fryanov V. N. The strain character study of the equivalent material for testing numerical model that predict staying junction of mine workings. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Nauki o Zemle. 2017, Issue 2, pp. 134—144.

6. Glushikhin F. P., Kuznetsov G. N., Shklyarskiy M. F., Pavlov V. N., Zlotnikov M. S. Modelirovanie v geomekhanike [Modeling in geomechanics], Moscow, Nedra, 1991, 240 p.

7. Basov V. V. Method of geomechanical substantiation of parameters of interfaces of mine workings in the zone of influence of dynamic reference pressure. Innovatsionnyy konvent «Kuzbass: obrazovanie, nauka, innovatsii», Kemerovo, 15 December 2017: proceedings. Kemerovo, 2017, pp. 25—30. [In Russ].

8. Basov V. V., Serg A. G. Geomechanical substantiation of parameters of workings intersection taking into account the influence of dynamic bearing pressure. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2018. Vol. 206. Pp. 1—7 (012010) DOI :10.1088/1755-1315/206/1/012010 URL: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/206/1/012010/pdf (accessed 21.12.2018).

9. Kornev E. S., Pavlova L. D., Fryanov V. N. Complex of problem-oriented programs for modeling geomechanical processes in the rock mass in underground coal seams development. Khroniki ob"edinennogo fonda elektronnykh resursov «Nauka i obrazovanie». 2012, no 3. URL: http://ofernio.ru/portal/newspaper/ofernio/2012/3.doc (accessed26.06.2012).

10. Tsvetkov A. B., Pavlova L. D., Fryanov V. N. Construction of the approximant of complete diagram for rock deformation. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2016. Vol. 45. Pp. 1—7 (012009). URL: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/45/1/012009/pdf (accessed 23.12.2018).

11. Metodika rascheta i vybora parametrov krepi na sopryazheniyakh gornykh vyrabotok pri odinarnoy i parnoy podgotovke vyemochnykh stolbov: utverzhdena Departamentom ugol'noy promyshlennosti Minenergo Rossii 16.01.2003 g. [The method of calculation and selection of parameters of the support on the interfaces of mine workings with single and pair preparation of excavation posts: approved by the Department of coal industry of the Ministry of energy of Russia 16.01.2003], Saint-Petersburg, Mezhotraslevoy nauchnyy tsentr VNIMI, 2004, 84 p. [In Russ].

12. Ukazaniya po ratsional'nomu raspolozheniyu, okhrane i podderzhaniyu gornykh vyrabotok na ugol'nykh shakhtakh SSSR. Izd. 4-e. [Instructions on the rational location, protection and maintenance of mine workings in the coal mines of the USSR, 4th edition], Leningrad, 1986, 222 p. [In Russ].

13. Federal'nye normy i pravila v oblasti promyshlennoy bezopasnosti «Instruktsiya po raschetu i primeneniyu ankernoy krepi na ugol'nykh shakhtakh»: utverzhdeny Prikazom Rostekhnadzora № 610 ot 17.12.2013 g. [Federal norms and rules in the field of industrial safety «Instruction on calculation and application of anchorage in coal mines»: approved by the order of Rostekhnadzor № 610 from 17.12.2013.]. [In Russ].

14. Federal'nye normy i pravila v oblasti promyshlennoy bezopasnosti «Pravila bezopasnosti v ugol'nykh shakhtakh», utverzhdennye prikazom Rostekhnadzora ot 19.11.2013 g, no 550 (Zaregistrirovany v Minyuste Rossii 31.12.2013 g, no 30961) [Federal regulations and rules in the field of industrial safety «Safety rules in coal mines» approved by the order of Rostekhnadzor of 19.11.2013, no 550 (Registered in the Ministry of justice of Russia 31.12.2013, no 30961)]. [In Russ].

Mining World Russia
Subscribe for our dispatch