METHODS OF STABILITY RETENTION OF EXPOSED ROCK SURFACES IN FRACTURED ROCK MASS UNDER LARGE-SCALE BLASTING

Formulas of safe ranges and relative elastic strains during large-scale blasting in surface or underground mines are presented. A safe range means stability of exposed rock surface in surface or underground mines under seismic effect of large-scale blasts. Based on the relative strain formula, controlled and uncontrolled parameters of drilling and blasting as well as physicotechnical properties of rocks are analyzed. The influence of controlled blast parameters on relative strains of rocks is assessed. Some methods of depression of large-scale blast action on the stability of exposed rock surfaces are described. The research findings can be used in industrial testing, for retention of exposed rock surfaces (benches and pit walls, unsupported side walls of rooms and pillars, etc.) during large-scale blasting in surface and underground mines. In the Oskol ore region of the Kursk Magnetic Anomaly, an underground multipurpose test ground is arranged for studying seismic effect of large-scale blasts in complex-structure ferruginous quartzite bodies in Lebedinsky and Stoilensky open pit mines and in Gibkin Mine.

For citation: Tyupin V. N., Anisimov V. N. Methods of stability retention of exposed rock surfaces in fractured rock mass under large-scale blastingGornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten'. 2019;4:53-62. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2019-04-0-53–62.

Keywords

Large-scale blasts, exposed rock surface stability, rock mass, retention methods, surface mines, underground mines.

Issue number: 4
Year: 2019
ISBN: 0236-1493
UDK: 622.235:622.831
DOI: 10.25018/0236-1493-2019-04-0-53-62
Authors: Tyupin V. N., Anisimov V. N.

About authors: V.N. Tyupin, Doctor of Technical Sciences, Professor, e-mail: tyupinvn@mail.ru, Belgorod State National Research University, 308015, Belgorod, Russia, V.N. Anisimov, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Institute of Geosphere Dynamics of Russian Academy of Sciences, 119334, Moscow, Russia, e-mail: vicnican@ya.ru. Corresponding author: V.N. Anisimov, e-mail: vicnican@ya.ru.

REFERENCES:

1. Pravila bezopasnosti pri vzryvnykh rabotakh: federal'nye normy i pravila v oblasti promyshlennoy bezopasnosti. 2-e izd. Ser. 13. Vyp. 14 [Blasting safety regulations: Federal industrial safety code. 2nd edition, Ser. 13. Issue 14], Moscow, ZAO NTTS PB, 2018, 340 p. [In Russ].

2. Vibratsiya i udar. Vibratsiya zdaniy. Izmerenie vibratsii i otsenka ee vozdeystviya na konstruktsiyu. GOST R 52892-2007. [Vibration and impact. Vibration of buildings. Vibration measurement and effect on structures. State Standart R 52892-2007].

3. Rukovodstvo po opredeleniyu radiusov opasnykh zon seysmicheskogo deystviya vzryvov, provodimykh na zemnoy poverkhnosti. Pod red. V. L. Barona, V. A. Belina, M. I. Ganopol'skogo [Guidelines on determination of hazard ranges of seismic effects of blasting on ground surface. Baron V. L., Belin V. A., Ganopol'skiy M. I. (Eds.)], Moscow, 2011, 36 p. [In Russ].

4. Mosinets V. N. Drobyashchee i seysmicheskoe deystvie vzryva v gornykh porodakh [Shattering and seismic effects of blasts in rocks], Moscow, Nedra, 1976, 271 p.

5. Zykov V. S., Ivanov V. V., Sobolev V. V. Influence of large-scale blasts on underground excavation stability in open pit / underground coal mining. Bezopasnost' truda v promyshlennosti. 2018, no 11, pp. 19—28. [In Russ].

6. Novin'kov A. G., Protasov S. I., Gukin A. S. Assessment of seismic safety of large-scale production blasts. Bezopasnost' truda v promyshlennosti. 2013, no 6, pp. 40—48. [In Russ].

7. Novin'kov A. G., Protasov S. I., Samusev P. A., Gukin A. S. Statistical reliability of PPV prediction in large-scale production basting. Fiziko-tekhnicheskiye problemy razrabotki poleznykh iskopayemykh. 2015, no 5, pp. 50—57. [In Russ].

8. Bogatskiy V. F. Prediction and limitation of seismic hazard of production blasts. Vzryvnoe delo. 1983, no 85/42, pp. 201—213. [In Russ].

9. Alenichev I. A. Rock mass response to dynamic impact of blasting in open pit mine area. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2018, no 7, pp. 189—195. [In Russ].

10. Kamyanskiy V. N. Pitwall rock mass analysis during blasting. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2017, no 17, pp. 228—234. [In Russ].

11. Ghiasi M., Askarnejad N., Dindarloo S., Shamsoddini H. Prediction of blast boulders in open pit mines via multiple regression and artificial neural networks. International Journal of Mining Science and Technology. 2016. Vol. 26. Iss. 2. Pp. 183—186.

12. Yang L.-Y., Ding C.-X. Fracture mechanism due to blast-imposed loading under high static stress conditions. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2018. Vol. 107. P. 150—158.

13. Ataei M., Zare M. Evaluation of Blast-Induced Damag Effect on Underground. 7th International Scientific Conference on Modern Management of Mine Producing, Geology and Env, 2007.

14. Belin V. A., KHolodilov A. N., Gospodarikov A. P. Methodical framework for prediction of seismic effects of large-scale blasts. Gornyy zhurnal, 2017, no 2, pp. 66—68. [In Russ].

15. Oleg N. Poluhin, Aleksandr N. Petin, Ignat M. Ignatenko, Vladimir A. Dunaev, Aleksandr V. Konovalov Assessment of the size of rocks in benchs and lumpiness of the blasted mountain mass on pits with use of GIS GEOMIX. International Journal of Pharmacy and Tehnology. 8 (2016). Pp. 26809—26818.

16. Rauche H. Die Kaliindustrie im 21 Jahrhundert. Erfurt, Springer Vieweg, 2015. 580 s.

17. Kutuzov B. N., Skorobogatov V. M., Erofeev I. E. Spravochnik vzryvnika [Shot-firer’s handbook], Moscow, Nedra. 1988, 511 p.

18. Sarathy M. O. Bench blasting: Objectives and best practices. Journal of Mines, Metals and Fuels. 2015. Vol. 63. Iss. 4. P. 75—87.

19. Tyupin V. N. Determination of safe blasting ranges nearby artificial and natural cavities in fractured rock mass. Vestnik CHitinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2004, no 36, pp. 121—129. [In Russ].

20. Tyupin V. N. Vzryvnye i geomekhanicheskie protsessy v treshchinovatykh napryazhennykh gornykh massivakh [Explosion and geomechanical processes in high-stress fractured rock mass], Belgorod, ID «Belgorod» NIU «BelGU», 2017, 192 p.

21. Tyupin V. N. Efficiency of rock fragmentation by blasting with pre-closure of microcracks. Gornyy zhurnal. 1978, no 9, pp. 41—44. [In Russ].

Our partners

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.