SALE MULTI-AGENT SYSTEM QUALITY CONTROL STUDY ABROAD (MAS CQS) TECHNOLOGY EXPERT SYSTEMS

The work is devoted to the implementation of multi-agent system of quality control stud-ding abroad (MAS CQS) technology expert systems (ES). The structure of the proposed expert system, considered its main components. For knowledge representation of intelligent agents (IA) in the expert system chosen different mental models: fuzzy and production models, each of which represents a decision subtasks MAS CQS.

Keywords

Multi-agent system, distributed artificial intelligence, the agent, the agent Ex-ecutive, the agent Integrator, intelligent agents (IA). Knowledge Base MAS CQS, fuzzy model, production model.

Issue number: 2
Year: 2016
ISBN:
UDK: 658.562.3
DOI:
Authors: Tashani N.A.

About authors: Tashani N.A., Graduate Student, e-mail: n_tashani@hotmail.com, Institute of Information Technologies and Automated Control Systems, National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

REFERENCES: 1. Tashani N. A. 3-ya mezhdunarodnaya konferentsiya po applikativnym vychislitel’nym sistemam (AVS’2012) ( The 3rd International Conference on Applicative Computational Systems (AVS’2012)), Moscow, NOU Institut Aktual’nogo obrazovaniya «YurInfoR-MGU», 2012, pp. 94–100.
2. Tashani N. A. Elektronnyy nauchnyy zhurnal «Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya». 2014, no 6, available at: www.science-education.ru/120-16700.
3. Fomicheva O. E., Tashani N. A. Razrabotka podkhoda k postroeniyu intellektual’noy sistemy upravleniya kachestvom obucheniya studentov za rubezhom (Development of approach to intellectual system of foreign education quality control), Moscow, MGAU, 2011, pp. 280–287.
4. Mnogoagentnye sistemy, available at: http://www.aiportal.ru/articles/multiagentsystems/multiagent-systems.html (дата обращения 01.12.2014). \\
5. Raspredelennyy iskusstvennyy intellekt, available at: http://www.aiportal.ru/articles/ multiagent-systems/distributed-artificial-intelligence.html (accessed 01.12.2014).

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.