DYNAMIC MODELING OF BALL MILL DRIVE WITH REGARD TO DAMPING PROPERTIES OF ITS ELEMENTS

The article describes the dynamic model of a ball mill drive. The parameters of this model determine indices of wear resistance of gears, namely, static and dynamic moments relative to rotation axis of the mill drum with regard to vectors of weight force, pressure and friction of mill feed particles on the inner surface of the drum. The dynamic analysis of 3D model of the ball mill drive is implemented using the finite element method in NASTRAN and MSC/Patran environments, the finite element model of the ball mill drive is built, and the gear shaft frequency responses and the influence of their peak values on the gear wear resistance are determined. The frequency responses of the gear shaft are obtained using the algorithm of the model analysis for transient processes (Transient response; Type→Modal). By analyzing energy of deformation of finite elements in the model given certain waveforms, it is possible to identify structural stiffness domains such that the change in stiffness in these domains can result in damping and in shift of natural frequencies, which prevents resonance events.

Keywords

Drive, ball mill, modeling, dynamic parameters, damping elements, wear resistance, finite element, gearing toothing.

Issue number: 5
Year: 2018
ISBN:
UDK: 62-233.3/9
DOI: 10.25018/0236-1493-2018-5-0-184-192
Authors: Povetkin V. V., Isametova М. Е., Isayeva I. N., Bukayeva A. Z.

About authors: Povetkin V.V., Doctor of Technical Sciences, Professor, e-mail: vv1940_povetkin@mail.ru, Isamelova M.E., Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, Isayeva I.N., Doctoral Student, Bukayeva A.Z., Doctoral Student, Kazakh National Research Technical University named after K.I. Satpayev, 050013, Almaty, Kazakhstan.

REFERENCES:

1. Povetkin V. V., Sushkova O. A., Tatybaev M. K., Bagitova S. Zh., Ibragimova Z. A., Isaeva I. N. Sbornik nauchnykh statey XII Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya «Vibratsionnye tekhnologii, mekhatronika i upravlyaemye mashiny». T. 1 (Collection of scientific articles XII International scientific and technical conference «Vibration Technologies, Mechatronics and Steered Cars», vol. 1), Kursk, 2016, pp. 147—158.

2. Povetkin V. V., Altynov Zh. L., Nurymov E. K., Bukaeva A. Z., Isaeva I. N. Sbornik statey nauchno-informatsionnogo tsentra «Znanie» po materialam XII mezhdunarodnoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Razvitie nauki v XXI veke», 2 ch. (Collection of articles of Znaniye scientific information center on materials XII of the international correspondence scientific and practical conference «Development of Science in the 21st Century», 2 part.), Khar'kov, 2016, pp. 74—80.

3. Irina Isaeva, Vitaly Povetkin, Madina Isametova, Manshuk Kerimzhanova, Amina Bukayeva, Zaure Ibragimova. Assessment of dynamic parameters of heavy-duty gears Journal of Vibroengineering PROCEDIA, 2016 (December), Vol. 10, pp. 46—51. Scopus

4. Dimentberg F. M. Izgibnye kolebaniya vrashchayushchikhsya valov (Flexural fluctuations of the rotating shaft), Moscow, AN SSSR, 1959, pp. 246.

5. Ristivojevic M., Lazovic T., Vencl A. Studying the load carrying capacity of spur gear tooth flanks. Mechanizm and machine teory, 2013, Vol. 59, pp. 125—137.

6. Wojnarowski J., Onishchenko V. Tooth wear effects on spur gear dynamics. Mechanizm and machine teory, 2003, Vol. 59, pp. 161—178.

7. Herting David N. MSC/NASTRAN Advanced Dynamic Analysis User's Guide, version 70, 1997, p. 28.

8. Ginesin L. Yu. Vtoraya Rossiyskaya konferentsiya pol'zovateley sistem MSC (Second Russian conference of users of the MSC systems), Moscow, 2011.

9. Lelikov O. P. Osnovy rascheta i proektirovaniya detaley i uzlov mashin (Basics of calculation and design of parts and machine components), Moscow, Mashinostroenie, 2007, 464 p.

10. Anufriev I. E., Smirnov A. B., Smirnova E. B. MATLAB 7, Saint-Petersburg, BKhV Peterburg, 2005.

11. Zhilkin A. K. Osnovy inzhenernykh raschetov v NASTRAN: posobie (Bases of engineering calculations in NASTRAN: a grant), Moscow, 2012, 576 p.

12. Pestov V. G. Eksperimental'noe opredelenie dinamicheskikh nagruzok na zub'yakh tsilindricheskikh pryamozubykh koles (Experimental definition of dynamic loadings on teeths cylindrical the straight-toothed of wheels), Moscow, Mashinostroenie, 1997.

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.