IMPROVEMENT OF MINING TECHNOLOGY FOR LARGE SANDWICH BROWN COAL FIELDS

The article gives the review and analysis of mining processes at Borodinsky open pit mine. Features of potential block-wise mining of Borodinsky brown coal field are discussed. The author specifies further improvement of the proposed method and offers an alternative mining technique for thin beds and partings using the non-explosive technology and heading machines.

Keywords

Efficiency, mining by blocks, cyclical-and-continuous method, non-explosive technology, boom heading machine, coal quality.

Issue number: 7
Year: 2016
ISBN:
UDK: 622.2
DOI:
Authors: Gorev D. E.

About authors: Gorev D. E., Deputy Head of Department, e-mail: gorevde@suek.ru, JSC «SUEK-Krasnoyarsk», 660049, Krasnoyarsk, Russia.

REFERENCES: 1. Gavrilin K. V., Ozerskiy A. Yu. Kansko-Achinskiy ugol’nyy basseyn: monografiya. Pod. red. V. F. Cherepovskogo (Kansk-Achinsk coal basin: monograph. Cherepovskiy V. F. (Ed.)), Moscow, Nedra, 1996, 272 p.
2. Fedorov A. V. Obosnovanie tekhnologii i kompleksov oborudovaniya dlya moderniziruemykh moshchnykh burougol’nykh razrezov (Evaluation of the technology and equipment for thick brown coal open pit mines under modernization), Candidate’s thesis, Irkutsk, 2013.
3. Fedorov A. V. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2013. Special edition 2, pp. 166–179.
4. Fedorov A. V., Gorev D. E. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2014, no 6, pp. 131–140.
5. Gubenko A. A., Le Bin’ Zyong, Grabskiy A. A., Petrov I. V. Nauchnyy vestnik Moskov-
skogo gosudarstvennogo gornogo universiteta. 2010, no 7, pp. 24–30.

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.