Mining informational and analytical bulletin. №6/2017

TITUL PAGES
INFORMATION
СONTENT


Russian version

TECHNICAL SCIENCE


P. 5-13
Tsukerman V. A., Goryachevskaya E. S. 

P. 14-21
Akhmadiev G. M. 

P. 22-31
Belyakov N. N. 

P. 32-38
Volegzhanin I. A., Makarov V. N., Kholodnikov Yu. V. 

P. 39-49
Galiev Zh. K., Agafonov V. V., Galieva N. V. 

P. 50-59
Gorelova A. Yu., Kristal M. G. 

P. 60-73
Korolev I. A., Timofeev I. P. 

P. 74-90
Kosterenko V. N., Vorob’eva O. V. 

P. 91-100
Manevich A. I., Makarov V. A., Pashchenkov P. N. 

P. 101-106
Popov M. E., Popov A. M., Al-Juburi O. 

P. 107-112
Popov M. E., Khashash O., Morgunov D. Yu. 

P. 113-124
Rimkevich V. S., Pushkin A. A., Girenko I. V. 

P. 125-136
Skufina T. P. 

P. 137-142
Solodenko A. B., Aguzarov G. V. 

P. 143-152
Stepanenko V. P. 

P. 153-163
Stepanenko V. P., Mal’shakov I. N. 

P. 164-171
Timoshenko Yu. N., Ivanov G. N. 

P. 172-176
Travin A. A. 

P. 177-182
Frolov D. L., Bondarenko I. S., Frolova A. Yu. 

P. 183-187
Khazheeva Z. I. 

P. 188-199
Cheskidov V. V., Kurenkov D. S., Manevich A. I. 

P. 200-204
Shvedov D. I. 

P. 205-212
Yastrebinskiy M. A., Kotlyarov A. A. EARTH SCIENCES


P. 213-219
Balovtsev S. V., Shevchuk R. V. 

P. 220-234
Gladyr A. V. 

P. 235-243
Shashenko A. N., Khozyaykina N. V., Smirnov A. V.

P. 244-252
Gospodarikov A. P., Nguyen Chi Thanh 

P. 253-263
Garaeva T. D., Novruzov Z. A., Bagirova A. A. 

P. 264-282
Zemtsov A. A., Kukushkina N. S.

P. 283-290
Ilalova R. K., Talovina I. V.

P. 291-302
Kobylkin A. S. 

P. 303-313
Kuznetsova I. N., Lavrinenko A. A., Chikhladze V. V. 

P. 314-332
Lyashenko V. I., Kislyy P. A. 

P. 333-341
Svyatetskiy V. S., Kuz’min E. V., Kalakutskiy A. V. etc.

P. 342-349
Svyatetskiy V. S., Kuz’min E. V., Kalakutskiy A. V. etc.

P. 350-361
Timofeeva S. S., Lugovtsova N. Yu. 

P. 362-369
Shvalev Yu. B., Ezhov A. M. 

P. 370-375
Yakubov S. I., Sidorova I. P., Raimzhanov B. R. WORKS OF YOUNG SCIENTIST


P. 376-381
Afanas’ev L. L. 

P. 382-390
Bobrov D. A., Zorin I. A. 

P. 391-396
Levchenko R. V., Vasil’ev A. A., Morochko Ya. D., Naumenko O. M. 

P. 397-408
Petrykina A. A. 

P. 409-414
Pikina E. V., Chibinev K. N., Shmat’ko M. E., Shmat’ko A. E. 

P. 415-418
Cherednik P. N. 

P. 419-424
Egiev K. M. SPECIAL EDITIONS GIAB


P. 21
Balovtsev S. V., Vorob’eva O. V., Gorin R. Yu. etc. 
INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT IN MINING

P. 204
Minchenko S. S. 
METHODOLOGICAL ISSUES OF PERIMETER BLASTING SAFETY ENHANCEMENT

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.