Mining informational and analytical bulletin. №4/2017

MINING WORLDTITUL PAGES
INFORMATION
СONTENT


Russian version


TECHNICAL SCIENCE


P. 5-15
Krupskaya L. T., Melkonyan R. G., Mayorova L. P., Golubev D. A. 

P. 16-22
Alekseeva L. B. 

P. 23-41
Lyashenko V. I., Dyatchin V. Z., Franchuk V. P. 

P. 42-47
Makhmudov D. R. 

P. 48-52
Pozhidaev Yu. A., Potapov V. V. 

P. 53-63
Potapov V. Ya., Potapov V. V., Anokhin P. M., Stepanenkov D. D. EARTH SCIENCESP. 64-73
Dobrynin I. A., Galushko F. I. 

P. 74-81
Kosolapov A. I., Kuznetsov D. V. 

P. 82-87
Shornikov I. I. 

P. 88-100
Khachay O. A., Khachay O. Yu. 

P. 100-107
Rozanov I. Yu., Kuznetsov M. A., Dostovalov R. N. 

P. 107-116
Khloptsova M. V. 

P. 117-128
Kovalenko A. A., Tishkov M. V. 

P. 129-142
Nesterova S. Yu. 

P. 143-155
Kozyrev A. A., Semenova I. E., Avetisyan I. M. 

P. 156-165
Antipenko L. A., Kravchenko A. E. 

P. 166-172
Pavlov A. M., Vasil’ev D. S. 

P. 173-183
Zhuravleva O. G., Avetisyan I. M., Zemtsovskiy A. V. 

P. 184-195
Rybin V. V., Panin V. I., Konstantinov K. N., Startsev Yu. A., Kalyuzhnyy A. S. 

P. 196-199
Korobova O. S. 

P. 200-204
Kokosadze A. E. 

P. 205-217
Aristov A. O. 

P. 218-228
Nagovitsyn G. O. 

P. 229-237
Svyatetskiy V. S., Kuz E. V.’min, Morozov A. A., Filonenko V. S.

P. 238-246
Khloptsov D. V.

P. 247-258
Kozyrev A. A., Semenova I. E., Zhuravleva O. G., Panteleev A. V. 

P. 259-271
Khokhulya M. S., Opalev A. S., Rukhlenko E. D., Fomin A. V. 

P. 272-282
Shevkun E. B., Leshchinskiy A. V., Lysak Yu. A., Plotnikov A. Yu. 

P. 283-292
Lysak Yu. A., Plotnikov A. Yu., Shevkun E. B., Leshchinskiy A. V. 

P. 293-304
Gorinov S. A., Maslov I. Yu. 

P. 305-319
Pozdeev I. A., Pozdeeva I. M., Vasil’ev P. V. 

P. 320-327
Simonov P. S. 

P. 328-336
Khachay O. A., Khachay O. Yu., Khachay A. Yu. WORKS OF YOUNG SCIENTIST


P. 337-344
Enkhtur Lonzhid JOURNAL IN JOURNAL


P. 345-355
Ermakov A. Yu., Wahlberg A. V. 

P. 356-360
Kochurov A. N., Senkus V. V., Fomichev S. G. 

P. 361-366
Wahlberg A. V., Ermakov A. Yu. 

P. 367-374
Kochurov A. N. 

P. 375-387
Ermakov A. Yu. 

P. 388-394
Gorshkov M. D., Senkus Val. V., Ermakov A. Yu. 

P. 395-402
Mansurov A. L., Senkus Val. V., Stepanova S. V., Senkus V. V. 

P. 403-408
Gushchin A. A., Ermakov A. Yu., Miroshnikov A. M. 

P. 409-414
Ermakov A. Yu., Senkus V. V., Potokina M. V., Senkus Val. V. 

P. 415-419
Senkus V. V., Ermakov A. Yu., Senkus Val. V. 
 
P. 420-423
Senkus Val. V., Fomichev S. G., Senkus V. V. SPECIAL EDITIONS GIAB


P. 204
Rudenko V. V., Shevchuk S. V. 
QUALIMETRIC EVALUATION OF ROCK SALT IN THE SUBSOIL USE

P. 402
Bekbergenov D. K. 
FEATURES OF THE RE-MINING OF ORES IN COLLAPSED AREA UNDERGROUND METHOD ON THE EXAMPLE OF THE ZHEZKAZGANSKY DEPOSITTHE DEPOSITED MANUSCRIPTS


P. 47
Devyatyarova V. V, Kondratenko V. E, Verzhanskiy P. M.
PROSPECTS FOR THE USE OF CORE DRILLING IN QUARRIES FOR EXTRACTION OF NATURAL STONE

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.